Over de WVOI

Collectieve Arbeidsovereenkomst

 • PREAMBULE
 • PARTIJEN, PREAMBULE EN KARAKTER CAO-OI
 • HOOFDSTUK 1 – ALGEMENE BEPALINGEN
 • HOOFDSTUK 2 – WERVING, SELECTIE EN DIENSTVERBAND
 • HOOFDSTUK 3 – SALARIS EN TOELAGEN
 • HOOFDSTUK 4 – ARBEIDSDUUR EN FEESTDAGEN
 • HOOFDSTUK 5 - VAKANTIE EN VERLOF
 • HOOFDSTUK 6 - SCHOLING, INZETBAARHEID EN LOOPBAANV
 • HOOFDSTUK 7 - FUNCTIONERINGS- EN BEOORDELINGSGESPR
 • HOOFDSTUK 8 - SOCIALE ZEKERHEID
 • HOOFDSTUK 9 - ONTSLAG
 • HOOFDSTUK 10 - VERGOEDINGEN EN VOORZIENINGEN
 • HOOFDSTUK 11 - DISCIPLINAIRE MAATREGELEN, SCHORSIN
 • HOOFDSTUK 12 - BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR OIO΄s
 • HOOFDSTUK 13 - STUDIES EN OVERIGE AFSPRAKEN TUSSEN PARTIJEN
 • HOOFDSTUK 14 - OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
 • Bijlage 1 - Salaristabellen
 • Bijlage 2 - Seniorenregeling Onderzoekinstellingen (SROI)
 • Bijlage 3 - Toelichting en nadere uitwerking Vakantieverlof
 • Bijlage 4 - Overlegprotocol WVOI
 • Bijlage 5 - Tenure Track
 • Bijlage 6 - ArbeidsVoorwaarden Op Maat (AVOM)
 • Bijlage 7 - Regeling Telewerken

  Bijlage 1 - Salaristabellen  - Salarisschalen OI per 01-01-2010
  - Salarisschalen OI per 01-02-2012
  - Salarisschalen onderzoeker in opleiding (oio):
     
  - Minimumbedrag vakantie-uitkering (opbouw per maand bij fulltime dienstverband): 
  € 132,57
  - Salaristabellen in- en doorstroombanen:


  naar boven

 • WVOI
  Postbus 93138
  2509 AC Den Haag
  070 - 3440876