Over de WVOI

Collectieve Arbeidsovereenkomst


 • PARTIJEN, PREAMBULE en KARAKTER CAO-OI
 • HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN
 • HOOFDSTUK 2 - WERVING, SELECTIE EN DIENSTVERBAND
 • HOOFDSTUK 3 - SALARIS EN TOELAGEN
 • HOOFDSTUK 4 - ARBEIDSDUUR EN FEESTDAGEN
 • HOODFSTUK 5 - VAKANTIE EN VERLOF
 • HOOFDSTUK 6 - SCHOLING EN PROFESSIONELE ONTWIKKELING
 • HOOFDSTUK 7 - BEOORDELING
 • HOOFDSTUK 8 - PENSIOEN, ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN WERKLOOSHEID
 • HOOFDSTUK 9 - EINDE DIENSTVERBAND
 • HOOFDSTUK 10 - TEGEMOETKOMING VERHUISKOSTEN EN ANDERE VERGOEDINGEN
 • HOOFDSTUK 11 - DISCIPLINAIRE MAATREGELEN, SCHORSING VAN RECHTSWEGE EN NON-ACTIVITEIT
 • HOOFDSTUK 12 - SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR ONDERZOEKERS IN OPLEIDING (oio`s)
 • HOOFDSTUK 13 - OVERIGE AFSPRAKEN TUSSEN CAO-PARTIJEN
 • HOOFDSTUK 14 - OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
 • Bijlage 1 - Salaristabellen
 • Bijlage 2 - Rekenvoorbeelden
 • Bijlage 3 - Arbeidsvoorwaarden op maat (AVOM)
 • Bijlage 4 - Overlegprotocol, Faciliteiten centrales en OR, Rechtsbescherming leden LO, Middelen OCW
 • Bijlage 5 - Seniorenregeling Onderzoekinstellingen (SROI)
 • Bijlage 6 - Levensloopregeling

 • Bijlage 1 - Salaristabellen  Salarisschalen per 01-01-2017
  Salarisschalen arbeidsgehandicapten per 01-01-2017