WVOI logo

Akkoord cao 2018-2019

  • 10 april 2018

Salarisverhoging
De salarissen worden per 1 februari 2018 met 2 procent verhoogd. Werknemers waarvoor de salarisverhoging bij een full time dienstverband op jaarbasis lager uitvalt dan € 1.000,- bruto, ontvangen in juli een incidentele aanvulling tot €1.000,-. Per 1 januari 2019 worden de salarissen verhoogd met 2,4 procent.

Duurzame inzetbaarheid
Cao-partijen hebben een aantal maatregelen afgesproken om duurzame inzetbaarheid in de cao te borgen en in de organisatie bespreekbaar te maken. Zo komt er per 1 juli 2018 een regeling generatieplan waarbij medewerkers die vijf jaar of korter voor de AOW-datum zitten één of twee dagen per week minder kunnen gaan werken, waarbij over die dagen 50 procent van het salaris wordt doorbetaald en de pensioenopbouw volledig wordt voortgezet.

De mogelijkheden voor werknemers om een goede privé-werk balans te vinden worden verruimt doordat aan AVOM wordt toegevoegd dat maximaal 890 uur verlof (dat is vijf jaar bovenwettelijk verlof) kan worden gespaard om de werktijd tijdelijk aan te passen. Voorwaarde is dat bij het starten van het sparen wordt afgesproken wanneer en op welke wijze het verlof wordt ingezet.

Klik hier voor de tekst van het akkoord.

Ga naar de inhoud