Cao-OI (NL)

Vanaf 31 december 2019 geldt een nieuwe cao, de Cao-OI 2019-2020. De tekst van deze cao is op 25 november 2019 door cao-partijen vastgesteld. De aanpassingen in de cao zijn doorgevoerd vanwege de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) die op 1 januari 2020 in werking treedt. Het betreft technische en juridische wijzigingen en geen inhoudelijke vernieuwingen. 

Bekijk ook het nieuwsbericht.
_________________________________________________________________________________________________

Overlegpartners

De WVOI-werkgevers voeren het overleg over de cao met de volgende vier werknemersorganisaties:

Cao-archief

Klik hier voor het cao-archief.