Activiteiten

De kern van de activiteiten van de WVOI bestaat uit het overleggen en onderhandelen met werknemersorganisaties over de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers bij de onderzoekinstellingen. Daarnaast is de WVOI vertegenwoordiger van de onderzoekinstellingen naar OCW. Verder worden de leden voorzien van voor hen relevante informatie op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken.

De WVOI vormt samen met de VSNU en de HBO-raad de sector Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (HOO). Daarnaast is zij lid van het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) dat fungeert als centraal werkgeversplatform voor de overheidssectoren: de sectoren Onderwijs, Gemeenten, Rijk, Defensie, Wetenschappelijk onderwijs, Politie,Universitair medische centra, Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, Hoger beroepsonderwijs, Provincies, Waterschappen, Onderzoekinstellingen en Rechterlijke macht.

Op het gebied van vacatureplaatsing heeft de WVOI met Academic Transfer een dienstverlenigscontract afgesloten. AcademicTransfer is de gezamenlijke vacaturesite van de Nederlandse universiteiten, academische ziekenhuizen en onderzoekinstellingen. De verschillende werkgevers zijn ondergebracht onder één noemer, met behoud van ieders eigen identiteit. De voorzitter van de WVOI is één van de drie leden van Raad van Commissarissen