Activiteiten

De kern van de activiteiten van de WVOI bestaat uit het overleggen en onderhandelen met werknemersorganisaties over de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers bij de onderzoekinstellingen. Daarnaast is de WVOI vertegenwoordiger van de onderzoekinstellingen naar OCW. Verder worden de leden voorzien van voor hen relevante informatie op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken.

De WVOI vormt samen met de VSNU en de Vereniging Hogescholen de sector Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (HOO). Daarnaast is zij lid van de Stichting Zelfstandige Publieke Werkgevers (ZPW) dat de gemeenschappelijke werkgeversbelangen behartigt voor de bij ZPW aangesloten leden: de WVOI, de VSNU, de PO-raad, de VO-raad, de MBO-raad, de Vereniging Hogescholen, de NFU, de VNG, het IPO en de Vereniging werken voor waterschappen.

Op het gebied van vacatureplaatsing heeft de WVOI met Academic Transfer een dienstverleningscontract afgesloten. Academic Transfer is de algemene vacaturesite van de Nederlandse universiteiten, academische ziekenhuizen en onderzoekinstellingen. De verschillende werkgevers zijn ondergebracht onder één noemer, met behoud van ieders eigen identiteit. De WVOI levert één van de drie leden van de Raad van Commissarissen.