Projecten

De werkgevers en werknemers aan de cao-tafel voor de Onderzoeksinstellingen zetten zich samen in om een aantrekkelijke werkomgeving te creëren. Via het Sociaal Fonds voor de Kennissector, SoFoKleS, werken werknemersorganisaties en werkgevers samen om de werkgelegenheid  op de academische arbeidsmarkt te behouden, te bevorderen en te verbeteren. Dit gebeurt onder andere door het samen projecten uit te voeren die door SoFoKleS gesubsidieerd worden.

Project Evaluatie afschaffing leeftijd gerelateerde regelingen en de effecten hiervan in de praktijk

De Cao-OI bevatte tot 1 januari 2012 een aantal regelingen die gericht waren op het inzetbaar houden van oudere werknemers. Per 1 januari 2012 zijn deze regelingen uitgefaseerd en uitgeruild voor een structurele loonsverhoging. De cao-partijen hebben afgesproken een evaluerend onderzoek te houden over de afschaffing van deze regelingen en de effecten hiervan in de praktijk. Als onderdeel van deze evaluatie heeft SoFoKleS onderzocht wat werknemers en leidinggevenden aan mogelijke knelpunten ervaren en wat zij hierin nodig hebben door middel van een enquête.
De bevindingen zijn opgenomen in een rapport waaruit als hoofdlijn geconcludeerd kan worden dat duurzame inzetbaarheid te weinig onderwerp van gesprek is tussen leidinggevende en met name de werknemers die ouder dan 45 jaar zijn. Ook is er onbekendheid bij zowel leidinggevenden als werknemers over bestaande mogelijkheden die kunnen helpen rekening te houden met de inzetbaarheid van oudere werknemers.

De werkgevers en werknemers hebben de resultaten van het onderzoek gezamenlijk aan werknemers toegelicht en zijn met hen daarover in gesprek gegaan. Op verschillende locaties verspreid over het land werden lunchbijeenkomsten georganiseerd waarvoor de werknemers die indertijd waren uitgenodigd voor deelname aan de enquête door hun werkgever woeden uitgenodigd. Klik hier voor de sheets van de presentatie.

De volledige rapportage is hier in te zien.

Klik hier voor de samenvatting van de rapportage.

Ga naar de inhoud