Nieuws

Onderhandelaarsakkoord Cao-OI 2020

De WVOI en werknemersorganisaties AC/FBZ namens AC-HOP, FNV Overheid, CNV Overheid en AOb hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe Cao Onderzoekinstellingen voor 2020. In het akkoord zijn onder meer afspraken gemaakt over loonsverhoging, duurzame inzetbaarheid en maatschappelijk verlof.

Nieuwe cao-tekst per 31 december 2019

De WVOI namens de onderzoekinstellingen en AC/FBZ, CNV Overheid, FNV en VAWO, namens werknemersorganisaties, hierna te noemen cao-partijen, hebben op 25 november 2019 afspraken gemaakt over de aanpassing van de Cao-OI aan de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en hebben deze daarmee voor zover noodzakelijk met de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek in lijn gebracht.

Werkagenda voor het creëren van banen voor mensen met een arbeidsbeperking

Op donderdag 11 april 2019 hebben minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) een bestuursakkoord afgesloten met alle overheids- en onderwijswerkgevers om een krachtige impuls te geven aan hun aandeel in het realiseren van 125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat moet ertoe leiden dat bij deze werkgevers meer banen komen voor laag- en hoogopgeleide mensen met een arbeidsbeperking. Volgens staatssecretaris Van Ark moet nog een flinke slag gemaakt worden om 125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking daadwerkelijk te realiseren.