Onderhandelingen over nieuwe cao voor de onderzoeksinstellingen gestart

  • 6 juni 2024

Op 5 juni zijn de onderhandelingen gestart over een nieuwe cao voor de onderzoeksinstellingen. De huidige cao loopt per 1 juli aanstaande af.

De onderhandelingen zijn gestart met het uitwisselen en toelichten van de zogeheten Inzetbrief van werknemersorganisaties en de Nota van Inzet van werkgevers. Dit eerste overleg is in een goede sfeer verlopen.

Er zijn deze maand drie vergaderingen gepland waarbij het streven van partijen is om voor 1 juli te komen tot een akkoord over de nieuwe cao. Als dat akkoord er is moet het vervolgens nog ter instemming aan de leden van de werknemersorganisaties en de besturen van de werkgevers worden voorgelegd. Het definitieve akkoord wordt dan later in juli verwacht.

Ga naar de inhoud