Regelingen

Op deze pagina zijn regelingen te vinden die van toepassing zijn op medewerkers die werkzaam zijn bij de onderzoekinstellingen van de leden van de WVOI.

  • De Bovenwettelijke regeling Werkloosheid personeel OnderzoekInstellingen, met ingangsdatum 1 januari 2018: BWOI 2018.
  • De per september 2012 aangepaste Regeling Ziekte en Arbeidsonge-
    schiktheid personeel OnderzoekInstellingen: ZAOI-regeling (pdf).