WVOI logo

Inleiding

Table of Contents

Bijlage(n)

Deze arbocatalogus is de basis voor het te voeren arbobeleid van de werkgevers die deel uitmaken van de Werkgeversvereniging Onderzoekinstellingen (WVOI) te weten: Koninklijke Bibliotheek (KB), Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I). De arbocatalogus is het gezamenlijke product van de arbocoördinatoren van de WVOI-werkgevers. De werknemersorganisaties FNV, AC/FBZ, VAWO/CMHF en CNV Publieke Zaak hebben instemming gegeven aan de arbocatalogus.

De Arbocatalogus Onderzoekinstellingen (WVOI) is samengesteld op basis van geïnventariseerde risicogebieden, waarbij iedere WVOI-instelling voor ieder risicogebied heeft aangegeven hoeveel medewerkers hieraan worden blootgesteld. Daarna is samen met de genoemde werknemersorganisaties besloten dat de arbocatalogus zal bestaan uit onderwerpen waar iedere WVOI-werkgever mee te maken heeft.

De Arbocatalogus Onderzoekinstellingen (WVOI) omvat in ieder geval de volgende zes hoofdstukken:

  1. Beeldschermwerk
  2. Elektriciteit
  3. Psychosociale Arbeidsbelasting
  4. Organisatie Bedrijfshulpverlening
  5. Verbouw en Nieuwbouw
  6. Binnenklimaat.

De WVOI-werkgevers hebben zich verplicht deze arbocatalogus na te leven en up-to-date te houden. Waar dat nodig is worden op lokaal niveau aanvullende afspraken gemaakt.

Contactpersonen voor vragen over de Arbocatalogus Onderzoekinstellingen (WVOI) en/of aanvullende informatie over het arbobeleid van de werkgevers die deel uitmaken van de WVOI zijn de arbocoördinatoren bij de verschillende instituten en organisatieonderdelen van werkgevers.

Ga naar de inhoud