Definitief akkoord cao-OI 2022-2023

  • 21 juli 2022

De WVOI en werknemersorganisaties FNV, CNV Onderwijs en AOb hebben op 21 juli 2022 het eerder bereikte onderhandelaarsakkoord over een nieuwe cao Onderzoekinstellingen omgezet in een definitief cao-akkoord

Hieronder de belangrijkste afspraken die zijn gemaakt:

  • De cao loopt van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2023.
  • De bedragen in de salarisschalen worden per 1 augustus 2022 met 4% structureel verhoogd. Daarnaast ontvangt iedere werknemer die op 1 augustus 2022 in dienst is een eenmalige uitkering van 1050 euro bruto, waarbij deze uitkering wordt berekend naar rato van de omvang van het dienstverband en het aantal maanden dat de werknemer in dienst is in de periode 1 januari tot en met 31 juli 2022.
  • De bedragen in de salarisschalen worden per 1 januari 2023 structureel met 2% verhoogd.
  • Het cao-artikel gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof wordt verbeterd per 1 augustus 2022. Over de periode van 13 weken gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof tijdens het eerste levensjaar van het kind wordt 70% van de bezoldiging doorbetaald waar dit voorheen 55% was.
Ga naar de inhoud