Nieuwe cao-tekst per 31 december 2019

  • 4 december 2019

De WVOI namens de onderzoekinstellingen en AC/FBZ, CNV Overheid, FNV en VAWO, namens werknemersorganisaties, hierna te noemen cao-partijen, hebben op 25 november 2019 afspraken gemaakt over de aanpassing van de Cao-OI aan de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en hebben deze daarmee voor zover noodzakelijk met de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek in lijn gebracht.

Vanaf 31 december 2019 geldt een nieuwe cao, de Cao-OI 2019-2020. De tekst van deze cao is op 25 november 2019 door cao-partijen vastgesteld. De aanpassingen in de cao zijn doorgevoerd vanwege de Wnra die op 1 januari 2020 in werking treedt. Het betreft technische en juridische wijzigingen en geen inhoudelijke vernieuwingen. Cao-partijen hebben afgesproken zo snel mogelijk een nieuwe inhoudelijke Cao-OI overeen te komen.

De tekst van de Cao-OI 2019-2020 is hier in te zien en te downloaden.

Raadpleeg voor oudere versies van de cao het cao-archief.

Ga naar de inhoud