Werkagenda voor het creëren van banen voor mensen met een arbeidsbeperking

Op donderdag 11 april 2019 hebben minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) een bestuursakkoord afgesloten met alle overheids- en onderwijswerkgevers om een krachtige impuls te geven aan hun aandeel in het realiseren van 125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat moet ertoe leiden dat bij deze werkgevers meer banen komen voor laag- en hoogopgeleide mensen met een arbeidsbeperking. Volgens staatssecretaris Van Ark moet nog een flinke slag gemaakt worden om 125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking daadwerkelijk te realiseren.

Samenwerking versterkt Zelfstandige Publieke Werkgevers

De sectororganisaties van de decentrale overheden en het onderwijs hebben hun samenwerking in de Zelfstandige Publieke Werkgevers (ZPW) versterkt door oprichting van een eigen stichting. Daarmee willen de sectororganisaties hun werkgeversrol in algemene zin versterken en gezamenlijk actief invloed uitoefenen op de thema’s: arbeidsmarktbeleid, banenafspraak, pensioen en Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.

Werkgevers- en werknemersorganisaties roepen op tot overgangsrecht 30%-regeling

Werkgevers- en werknemersorganisaties VSNU, WVOI, de VH, VAWO, TNO, NFU, ONL, LAD en United Expats of the Netherlands hebben woensdag 23 mei staatssecretaris Snel van Financiën in een brief opgeroepen op om de beperking van de 30%- regeling te heroverwegen, in ieder geval voor wetenschappelijk personeel en beroepsgroepen waarin grote tekorten zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt. Lees verder >>>