WVOI logo

Onderhandelaarsakkoord cao 2022-2023

  • 5 juli 2022

De WVOI en werknemersorganisaties FNV, CNV Onderwijs en AOb hebben op 5 juli 2022 een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao Onderzoekinstellingen. Hieronder de belangrijkste afspraken die zijn gemaakt:

  • De cao loopt van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2023.
  • De bedragen in de salarisschalen worden per 1 augustus 2022 met 4% structureel verhoogd. Daarnaast ontvangt iedere werknemer die op 1 augustus 2022 in dienst is een eenmalige uitkering van 1050 euro bruto, waarbij deze uitkering wordt berekend naar rato van de omvang van het dienstverband en het aantal maanden dat de werknemer in dienst is in de periode 1 januari tot en met 31 juli 2022.
  • De bedragen in de salarisschalen worden per 1 januari 2023 structureel met 2% verhoogd.
  • Het cao-artikel gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof wordt verbeterd per 1 augustus 2022. Over de periode van 13 weken gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof tijdens het eerste levensjaar van het kind wordt 70% van de bezoldiging doorbetaald waar dit voorheen 55% was.

De werknemersorganisaties gaan het onderhandelaarsakkoord met positief advies voorleggen aan hun leden en laten uiterlijk 21 juli weten of dit onderhandelaarsakkoord een definitief cao-akkoord is. Werkgevers leggen het onderhandelaarsakkoord voor aan hun besturen.

Klik hier voor de tekst van het onderhandelaarsakkoord.

________________________________________________________________

Negotiators’ agreement for the Collective Labour Agreement Research Institutions 2022-2023
5 July 2022

The Employers’ Association for Research Institutes (WVOI) and employees’ organisations FNV, CNV Onderwijs and AOb reached a negotiators’ agreement on 5 July 2022 for the new Collective Labour Agreement Research Institutions (CAO-OI).

The most important agreements made are stated below:

  • The CAO-OI will run from 1 January 2022 to 30 June 2023.-
  • The amounts in the salary scales will be structurally increased by 4% with effect from 1 August 2022. In addition, every employee employed on 1 August 2022 will receive a one-off payment of 1050 euros before tax, whereby this payment will be calculated according to the size of the contract and the number of months that the employee was employed in the period 1 January to 31 July 2022.
  • The amounts in the salary scales will be structurally increased by 2% on 1 January 2023.
  • The CAO-OI article parental leave with partial retention of remuneration will be improved with effect from 1 August 2022. Over the period of 13 weeks parental leave with partial retention of remuneration during the child’s first year of life, 70% of the salary will still be paid whereas, previously, this was 55%.

The employee organisations will submit this negotiators’ agreement with a positive recommendation to their members and will announce no later than 21 July whether this negotiators’ agreement is a final collective labour agreement. The employers will submit the negotiated agreement to their boards.

Click here to view the text of the negotiators’ agreement.

Ga naar de inhoud