Onderhandelaarsakkoord Cao-OI 2020

  • 6 februari 2020

De WVOI en werknemersorganisaties AC/FBZ namens AC-HOP, FNV Overheid, CNV Overheid en AOb hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe Cao Onderzoekinstellingen voor 2020. In het akkoord zijn onder meer afspraken gemaakt over loonsverhoging, duurzame inzetbaarheid en maatschappelijk verlof.

Partijen hebben de volgende afspraken zijn gemaakt.

  • De cao loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.
  • De lonen worden per 1 januari 2020 met 2,6% verhoogd. Voor werknemers waarvoor de salarisverhoging lager uitvalt dan 1.000 euro bruto wordt de salarisverhoging in 2020 tot dat bedrag aangevuld. Het minimumuurloon wordt opgehoogd naar 14 euro bruto.
  • In de cao komt een hoofdstuk duurzame inzetbaarheid waarin de regelingen en faciliteiten die duurzame inzetbaarheid ondersteunen worden samengevoegd. Onderdeel daarvan is Regeling Generatieplan, die als tijdelijke regeling in de Cao-OI 2018-2019 was opgenomen en na te zijn geëvalueerd, in de nieuwe cao structureel wordt voortgezet met een paar aanpassingen.
  • De cao is aangepast aan nieuwe wetgeving die op 1 januari 2020 in werking is getreden. Het gaat om de Wnra (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) en de WAB (Wet arbeidsmarkt in balans) die leiden tot wijzigingen in de regels voor het aangaan van tijdelijke arbeidsovereenkomsten, de opzegtermijn voor de werknemer en de werkgever en de transitievergoeding.
  • Verder is in de cao de mogelijkheid opgenomen van verlof voor vrijwilligerswerk die de sociale samenhang in de maatschappij verbetert, waarbij de helft van de tijd voor rekening van de werknemer komt en de helft, met een maximum van twee dagen, voor rekening van de werkgever. Ook is opgenomen dat de medewerker recht heeft op onbetaald verlof voor het verlenen van mantelzorg.

Uiterlijk 6 maart is duidelijk of dit onderhandelaarsakkoord is omgezet in een definitief akkoord.

Klik hier voor de tekst van het onderhandelaarsakkoord.

Ga naar de inhoud