Voetnoten

  1. AVOM-inbreng verlaagt de bezoldiging niet.
  2. AVOM-inbreng verlaagt het salaris niet.
  3. Zie rekenvoorbeeld in bijlage 2.
  4. Zie rekenvoorbeeld in bijlage 2.
  5. Onder verrekening van de wettelijke uitkering betaald ouderschapsverlof van het UWV.
  6. Zie artikel 1.3.1.
  7. Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.
  8. Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.
  9. Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag nog niet bekend.
  10. Onder overschot wordt verstaan een aanspraak op verlof van meer dan 80 uur vermeerderd met het evenredige deel van het verlof over het resterende deel van het lopende jaar gerekend vanaf het gewenste moment van de deelname aan de regeling.
Ga naar de inhoud