Voetnoten

 1. Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg en daaraan gerelateerd onderwijs en onderzoek
 2. AVOM-inbreng verlaagt de bezoldiging niet.
 3. AVOM-inbreng verlaagt het salaris niet.
 4. Zie rekenvoorbeeld in bijlage 2.
 5. Voor werknemers die vóór 1 januari 2000 in dienst waren, geldt de overgangsregeling als bedoeld in artikel 11.2.
 6. Zie rekenvoorbeeld in bijlage 2.
 7. Zie artikel 1.3.1.
 8. Aantal vakantie-uren werd voor iedereen bij indiensttreding 184 uur.
 9. Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.
 10. Zie 4.6 van deze bijlage.
 11. Onder overschot wordt verstaan een aanspraak op verlof van meer dan 80 uur vermeerderd met het evenredige deel van het verlof over het resterende deel van het lopende jaar gerekend vanaf het gewenste moment van de deelname aan de regeling.