Voortgang cao-onderhandelingen

  • 7 maart 2022

Op 16 februari zijn partijen de cao-onderhandelingen gestart over een nieuwe cao voor de onderzoeksinstellingen. Partijen zijn de Werkgeversvereniging Onderzoekinstellingen (WVOI), waar NWO, NWO-I en de KB lid van zijn en de werknemersorganisaties AOb, CNV en FNV. De cao-onderhandelingen zijn zoals gebruikelijk begonnen met het uitwisselen van de Nota’s van Inzet. Hierin staan de voorstellen van partijen voor de nieuwe cao. Naast inhoudelijke onderwerpen is er een zogenaamde looninzet.
De onderhandelingen zijn in april voortgezet: duidelijk is dat de woelige tijd waarin we verkeren met corona en de oorlog Rusland-Oekraïne, met onder andere gevolgen voor inflatie en koopkracht, ook doorwerken aan de cao-tafel. De onderhandelingen worden in mei vervolgd.
De huidige cao 2021, die op 31 december 2021 afliep, is met een jaar verlengd.

Ga naar de inhoud