WVOI logo

Werkgevers- en werknemersorganisaties roepen op tot overgangsrecht 30%-regeling

  • 25 mei 2018

Werkgevers- en werknemersorganisaties VSNU, WVOI, de VH, VAWO, TNO, NFU, ONL, LAD en United Expats of the Netherlands hebben woensdag 23 mei staatssecretaris Snel van Financiën in een brief opgeroepen op om de beperking van de 30%- regeling te heroverwegen, in ieder geval voor wetenschappelijk personeel en beroepsgroepen waarin grote tekorten zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt. De 30%-regeling kan op dit moment maximaal acht jaar benut worden. In het voorstel wordt de looptijd verkort tot vijf jaar. Nederland heeft veel baat bij de sterke internationale positie op het gebied van wetenschap en innovatie. Deze positie moet niet beschadigd worden doordat de overheid zich op fiscaal gebied onbetrouwbaar opstelt, zo stellen de organisaties. Universiteiten, onderzoeksinstituten, hogescholen en academische ziekenhuizen hebben relatief veel buitenlands wetenschappelijk personeel met een langdurig tijdelijk dienstverband van 6 jaar (‘tenure track’) of 8 jaar. Het wegvallen van het fiscale voordeel kan ertoe leiden dat deze groep niet voor Nederland kiest of eerder dan gepland, dus al na 5 jaar uit Nederland vertrekt. Met name bij de hogere wetenschappelijke posities kan ons land internationaal concurreren door de 30% regeling.

De werkgevers en werknemers vragen in elk geval om een overgangsregeling voor de buitenlandse werknemers die op dit moment in Nederland werken en een contract hebben op basis van de 30%-regeling. In het wijzigingsvoorstel is hier niet in voorzien. Het verkorten van de periode tot vijf jaar voor nieuwe aanvragers is ongewenst, maar het verkorten van de regeling zonder overgangsrecht is een onaangename verrassing voor internationale wetenschappers. Zij hebben reeds voor een bepaalde periode voor Nederland gekozen en worden nu tegen de afspraken in met een verandering geconfronteerd. Voor de bestaande gebruikers zou het toegekende recht voor de volledige periode van 8 jaar moeten worden gerespecteerd.

Kijk voor meer informatie op de website van de VSNU.

Ga naar de inhoud